Myrmica sabuleti

Myrmica sabuleti Meinert, 1861

Meinert, F. 1861. Bidrag de danske Myrers Naturhistorie. Kongl. Danske Videns. Selsk. Skr. 5: 275-340.

 

Myrmica sabuleti: Arbeiterin.

Myrmica sabuleti, Arbeiterin, frontal
Myrmica sabuleti, Arbeiterin, lateral
Myrmica sabuleti, Arbeiterin, dorsal
Myrmica sabuleti, Arbeiterin, Detail Scapus-Gelenke
Myrmica sabuleti, Arbeiterin, Detail Petiolus und Postpetiolus lateral
Myrmica sabuleti, Arbeiterin, Detail Petiolus und Postpetiolus dorsal